Acasă

ISSN 2344 – 5548                 e-ISSN 2344 – 6218                 ISSN-L 2344 – 5548

Indexări BDI: ERIH PLUSCiteFactor, ScipioAWOL

Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie (ReDIVA) reprezintă o iniţiativă editorială a doctoranzilor Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu specializarea în istorie veche şi arheologie. Aceasta a luat naştere din dorinţa de a încuraja şi fructifica cercetarea tinerilor în aceste domenii.

Misiunea revistei este aceea de a oferi doctoranzilor din centrele universitare naţionale și din afara țării un spaţiu de dialog și, în același timp, de a susţine tinerii cercetători în integrarea lor în mediul academic. Din acest motiv, dar și pentru a asigura legătura între generațiile de actuali și viitori doctoranzi, se acceptă şi lucrări ale masteranzilor cu potenţial.

Publicaţia este anuală, iar materialele acoperă domeniul istoriei antice şi arheologiei, sub forma unor articole, note și recenzii. Limbile de redactare acceptate sunt: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

Funcționarea revistei este asigurată de un colegiu ştiinţific și de un colegiu redacțional, iar selecția materialelor se face în baza sistemului peer-review.

ReDIVA apare atât în format print, cât și integral online, cu sprijinul Fundaţiei Dacica.

De asemenea, ReDIVA organizează conferințe periodice, cu scopul de a facilita comunicarea directă cu specialiști consacrați si pentru a crea un spațiu de dialog și dezbatere, necesar formării tinerilor cercetători.